Cây hài miền Bắc đã cùng cố nghệ sỹ Phạm Bằng tạo nên một tình huống “thật hơn cả thật” với tình trạng quan liêu, ăn đút lót phong bì của giới công chức có quyền. Chỉ một con dấu, họ tự cho mình có quyền hành dân theo ý thích…

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here