Xả xì trét

Cuộc chiến kinh điển nhất trong Anh hùng xạ điêu

Cuộc chiến kinh điển nhất trong Anh hùng xạ điêu

(Xả xì trét) 18 năm trước, Giang Nam thất quái và Toàn Chân thất tử hẹn gặp ở Yên Vũ lầu để 2 đồ đệ là Quách Tĩnh và Dương Khang tỷ thí võ nghệ. Vì hiểu lầm Châu Bá Thông và 5 vị sư phụ của Quách Tĩnh bị Hoàng Dược Sư giết hại mà đã gây ra cuộc đại chiến sinh tử.

Đội bóng Tuấn Sơn Hà Giang

Bài liên quan