Xả xì trét

Chết cười Công Lý, Bình Trọng với tiểu phẩm "Nhà trọ"

Chết cười Công Lý, Bình Trọng với tiểu phẩm

(Xả xì trét) Hai danh hài miền Bắc đã thể hiện lại những nhu cầu không bao giờ cũ của xã hội khiến người xem vừa buồn cười, vừa thấm thía...

Đội bóng Tuấn Sơn Hà Giang

Bài liên quan