Vòng 1 Ngoại hạng phủi HPL-S5, cúp Bia Saigon Special sẽ bắt đầu từ 14h30 ngày 30/9.