Cùng nhìn lại những hình ảnh của ngày bế mạc Hà Giang League 2016 – Cúp Cao Nguyên Đá. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đó mà giải đấu đã chuẩn bị bước vào mùa thứ 2 đầy hứa hẹn.