Toàn cảnh bóng đá phủi và những giải đấu hấp dẫn nhất trong hệ thống bóng đá sân 7 đều được thể hiện trong Bản tin này…