Bàn thắng trên không hoàn hảo của phủi Hà Giang

(Thế giới phủi) Bàn thắng được thực hiện đúng 5 chạm và bóng hoàn toàn được xử lý trên không. Nó rất ít khi xảy ra trên sân 7 khi người chuyền, người dứt điểm dùng bóng trung bình chứ không phải bóng sát đất như đặc điểm của phủi...

0