Tất cả các đường bóng được thực hiện 1 chạm, cú ngả người kiểu xe đạp chổng ngược là điểm kết thúc của pha tấn công. Tất cả đều hoàn hảo…

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here