Youtube của thành viên tên Tùng Lâm đã ghi lại chặng đường “gian nan nhưng oai hùng” của Rambo điện tử 4 nút. Chỉ bằng 1 mạng duy nhất, người hùng đã chinh phục cả thế giới khi về đích chẳng cần trợ giúp từ máy cái. Thời điện tử 4 nút được yêu thích như Facebook bây giờ ai còn nhớ:))