Vòng 4 Hạng Nhất phủi, vòng 3 VCCI Cup… và một số giải khác, là các sự kiện đáng chú ý tuần này.