Mobi FC và Trẻ Tuấn Sơn (FC Hồng Hà) nằm cùng bảng. Trong khi đó, Trẻ MUVN và Arsenal TP cùng bảng.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here