Diệp Vấn đã dạy dỗ bản tính ngỗ ngược của Kim Sơn Trảo như thế nào?

0

Kim Sơn Trảo vi hành khắp nơi để chứng minh năng lực mãnh hổ trong làng võ thuật. Anh ta xử lý được một số lò võ từng được coi là chính tông. Điều này càng khiến Kim Sơn Trảo vỗ ngực, coi trời bằng vung. Tuy nhiên, khi đối mặt với Diệp Vấn, sự việc đã khiến anh ta phải khuất phục, dù ấm ức…