Tây Du Ký 1986: Thu phục Trư Bát Giới

Trên đường đi lấy kinh, thầy trò Đường Tăng, Tôn Ngộ Không đã “tiện thể” thu phục Trư Bát Giới. Đây cũng là nhân vật phạm lỗi trên Thiên đình bị đày xuống Hạ giới và được Quan Âm Bồ Tát thu phục. Bát Giới định cưới vợ trong thời gian chờ đợi Đường Tăng.Tập phim không thể quên của thế hệ lớn lên trong điều kiện xã hội bao cấp…

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here