Pha Phạm lỗi dẫn đến thẻ vàng thứ 2 của Fabregas – Chelsea đá 9 người trong ngày ra quân

Pha Phạm lỗi dẫn đến thẻ vàng thứ 2 của Fabregas - Chelsea đá 9 người trong ngày ra quân

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here