Chính sách cộng tác viên viết bài

Làm thế nào để bài viết của bạn được đăng trên sanco365.com?

- Viết bằng tiếng Việt có dấu.

- Mỗi bài viết không quá 1500 từ, không ít hơn 500 từ.

- Bài viết phải CHƯA TỪNG ĐĂNG trên bất cứ tờ báo điện tử hay báo giấy nào ở Việt Nam.

- Bài viết PHẢI thể hiện quan điểm cá nhân rõ ràng, mạch lạc nhưng không mang tư tưởng trù dập hoặc hạ uy tín cá nhân, tổ chức.

- Bài viết không xen kẽ các câu chuyện về: CHÍNH TRỊ, TÔN GIÁO, SẮC TỘC HOẶC SEX.

- Bài viết phải ghi rõ các địa chỉ để chúng tôi có thể liên lạc: Email, số điện thoại, nhà riêng hoặc cơ quan (trong trường hợp chuyển quà).

Bài viết được chọn đăng, bạn sẽ nhận:

- Nhuận bút của sanco365.com trong thời gian 07 ngày kể từ ngày khởi đăng. Mức Nhuận bút sẽ CĂN CỨ VÀO MỨC ĐỘ TƯƠNG TÁC MÀ TÁC PHẨM CỦA BẠN TÁC ĐỘNG ĐẾN CÔNG CHÚNG. Chúng tôi sẽ Chuyển khoản nếu bạn ở xa, gửi tiền mặt nếu bạn ở khu vực Hà Nội.

- Quà 01 bộ quần áo Thể thao có chữ ký của các Cựu danh thủ, cựu tuyển thủ, Tuyển thủ hoặc các Nhân vật nổi tiếng liên quan đến bóng đá.