Vì những lý do rất “đời”, người đàn ông trong bộ phim ngắn Thoát nghèo đã giúp chúng ta phản ánh một tình trạng xã hội không mới…

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here