Vì những lý do rất “đời”, người đàn ông trong bộ phim ngắn Thoát nghèo đã giúp chúng ta phản ánh một tình trạng xã hội không mới…

https://www.youtube.com/watch?v=h4Fn01Ai-2U

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here