Hà Giang League 2016 - Cup Cao nguyên đá
Sản phẩm cỏ nhân tạo thực sự chất lượng, đạt tiêu chuẩn FIFA, thân thiện với môi trường

tiêu điểm